15. 2. 2013

Pád meteoritu na Čeljabinsk v Rusku

     15. 2. 2013 v 9 h a 15 m místního času (u nás 4 h a 15 m) spadl do oblasti kolem ruského města Čeljabinsk roj meteoritů. Původní těleso bylo asi 7.000 tun těžké, vletělo do atmosféry rychlostí 17 KILOmetrů za SEKUNDU a při pohybu atmosférou se ve výšce cca 40 km (plus mínus 10 kilometrů) rozpadlo na několik úlomků, které dále pokračovaly ve své pouti směrem k povrchu Země po přibližně stejné dráze, jakou mělo původní těleso. Dlužno dodat, že těleso to bylo poměrně pomalé, vezmeme-li v úvahu, že rychlosti se pohybují v rozmezí 11 až 72 kilometrů za sekundu.

     Velmi se omlovám všem, kteří v článečku očekávají nějaké pěkné fotečky. Moc jich tu nebude, ale v odkazech je jich dost. Důvod je ten, že se v současné době právníci zaměřili na weby, které přebírají cizí videomateriály a vyžadují desítky tisíc korun za jejich použití i od veřejně prospěšných organizací (neziskovek). Takže lze používat pouze fotografie s výslovným souhlasem autora. V případě mého webu především moje vlastní, mých kamarádů nebo z NASA, která své materiály pro neziskové účely poskytuje zdarma a pro ziskové účely za směšné ceny.


Články v češtině z Aktuálně.cz:

http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=771508#utm_source=centrumHP&utm_medium=dynamicleadbox&utm_campaign=A&utm_term=position-18

http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=771543


Zahraniční zpravodajství:

http://www.brisbanetimes.com.au/world/meteor-shower-over-russia-sees-meteorites-hit-earth-20130215-2ei2j.html
http://www.gizmodo.com.au/2013/02/watch-this-giant-meteorite-fly-over-russia-you-wont-believe-the-sound-it-made/
http://english.ruvr.ru/2013_02_15/What-happened-over-the-Urals-region-was-not-a-meteor-shower-it-was-a-meteorite-spokesperson-VIDEO/


     Některá tato videa z těchto článků nebo jejich části se budou ještě dále opakovat níže.

     Za nejzajímavější zdroj videí považuji následují odkaz na ruskou televizi RUSSIAN.RT.COM. Většina videí je i s mluveným slovem, jsou tam záběry z interiérů a celkově jsou velmi zajímavé.
Zde obecný odkaz - videa se pouštějí samy jedno po druhém http://www.youtube.com/watch?v=MNTNYI5lEKk&list=UUFU30dGHNhZ-hkh0R10LhLw
Pokusím se však roztřídit je a okomentovat.

     Nejdříve se však podívejme na fotografii z úplně jiného zdroje, a to z meteorologické družice EUMETSAT, které se podařilo zachytit vstup meteoritu do atmosféry Země tak trošku "s nadhledem".

A škaredý detail, po výřezu již hodně utrpěla kvalita.

     Těleso vstupuje do atmosféry Země a třením o ni se začíná zahřívat. Zároveň se začíná zbržďovat, nejdříve jen velmi pozvolna, při vstupu do hustších vrstev atmosféry o něco více. Teplota vzrůstá a těleso se částečně vypařuje. Až teplota dosáhne kritickou hranici pro materiál tělesa, těleso shoří nebo se začne rozpadat. Rozpadnutí se samozřejmě může stát a nemusí, záleží vždy na velikosti tělesa a jeho materiálu.
     Nejméně vydrží malé prachové částečky, které shoří v atmosféře velmi rychle a my pak pozorovujeme jev zvaný meteror, případně meteorický roj, je-li jich více. Celý jev většinou trvá pro lidské oko jen zlomek sekundy. Větší a soudržnější tělíslo můžeme sledovat i několik sekund, někdy můžeme zahlédnout i světelnou stopu, případně, máme-li štěstí, i stopu kouřovou nebo zaslechnout i doprovodný slabý zvuk.
     V případě Čeljabinského meteoritu se však jednalo o 7 000 tun materiálu pravděpodobně s obsahem kovu. Z toho důvodu také neshořel v atmosféře celý, ale jeho fragmenty dopadly až na Zemi.


Co mohli obyvatelé Čeljabinska pozorovat na obloze:

     Část videí je z automobilů při cestě Čeljabinců do práce. Například toto, jehož řidič jel přibližně od východu na západ. Proto se mu jev objevil po pravé ruce a přes zorné pole přeletěl směrem doleva. Světové strany jízdy se dají snadno odvodit z informace, že dráha tohoto meteoritu vedla od severu k jihu.
http://www.youtube.com/watch?v=HDWbR_je9gc&list=UUFU30dGHNhZ-hkh0R10LhL

     Tito řidiči jeli povětšinou v opačném směru než řidič z videa výše. Zajímavé je vidět, že i když meterorit při největším zjasnění nebyl v zorném poli, přesto se od něho šířil poměrně oslnivý jas. Jeho jasnost totiž dosáhla takové intenzity, že jasnější už by bylo pouze Slunce. V maximu jasnosti byl meteorit pouze 100 x slabší nežli Slunce a přesahoval výrazně jasnost Měsíce v úplňku.
     Zajímavé jsou také záběry z křižovatky, kde zřetelně vidíme, jak po zemi rychle letí ostré stíny, které meteroritem ozářené předměty vrhají.
http://www.youtube.com/watch?v=1wUqmS35REY&list=UUFU30dGHNhZ-hkh0R10LhL

     Meteor se v určité části své dráhy začíná zjasňovat vlivem zahřívání. Jasnost prudce roste, až dojde k explozivnímu rozpadu tělesa na menší části. Rozpad je doprovázen velmi nepříjemným a silným třeskem. Zároveň s tím se rozšířila rázová vlna, která způsobila velké škody. Na některých videích byly slyšet i zvukové rázy, podobné třeskům, které vydávají letadla při překonávání rychlosti zvuku. Mechanismus u letadel i meteorů je naprosto stejný.
     Pro ilustraci zařazuji tzv. "snímek dne" z NASA - ze dne 21. 2. 2001, kde je zachycené letadlo, které právě překračuje rychlost zvuku. Pořídil ho Ensign John Gay. Překlad z anglického originálního vysvětlujícího textu kradu z www.astro.cz: "Mnoho lidí slyšelo nadzvukový třesk, ale jen málo jej vidělo. Pokud letadlo letí rychlostí větší než je rychlost zvuku, tak zvukové hustotní vlny emitované letadlem nemohou letadlo předběhnout a tak se akumulují v kuželu za letadlem. Když přechází tato rázová vlna, tak posluchač uslyší všechen zvuk emitovaný za dlouhou dobu najednou jako nadzvukový třesk. Jak letadlo akceleruje, aby překonalo zvukovou bariéru, tak mohou vznikat mraky neobvyklých tvarů. Původ takových mračen se stále diskutuje. Vedoucí teorie říká, že se ve stlačeném vzduchu kolem letadla jež popisuje Prandtl-Glauertova singularita objevují kapky, protože vlhký vzduch kondenzuje za vzniku vodních kapek. Letoun F/A-18 Hornet nahoře byl vyfotografován ihned po překonání zvukové bariéry. Velké meteory a raketoplán často vytváří slyšitelné zvukové rázy ještě předtím, než se zpomalí zemskou atmosférou pod rychlost zvuku."


Co se dělo v interiérech domů v Čeljabinsku:

     zatím není známo, že by při celém úkazu nějaký člověk zemřel. Asi 43 lidí je v nemocnicích s vážnějšími zraněními, celkově však bylo zraněno kolem 1 000 lidí. A to, prosím, meteorický roj nespadl přímo na město! Nejvíc zraněných bylo létajícími předměty, především roztříštěným sklem.

     Na videu je vidět, jak to vypadalo uvnitř budov. Bez varování byla prudce vyražena okna, rámy oken, poškozen interiér. Za své dokonce vzala i vrata od skladu. Pracovníci kanceláře na videu měli velké štěstí, že je nezasáhly střepy z vyražených oken, možná je to tím, že na nich měli markízy, jak je vidět úplně vpravo.
http://www.youtube.com/watch?v=R39lp3qBqQw&list=UUFU30dGHNhZ-hkh0R10LhL


Lidé popisují situaci - co viděli, co cítili:

http://www.youtube.com/watch?v=_juYeR80Fp0&list=UUFU30dGHNhZ-hkh0R10LhL 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=o21pj1kH0n4#at=12

     Obyvatelé města hovořili mimo jiné i o výpadku elektrického proudu, sítí mobilních operátů a internetu. Jedná se pravděpodobně o důsledek porušení ionosféry Země průletem velkého tělesa. Ionosféra má totiž velký přínos pro šíření elektromagnetických vln, které lidé vysílají. Krátké vlny se od ní odrážejí a mohou se tak přenášet na větší vzdálenost.


Jak řeší situaci místní správa:

     Jak se takovéhle situace řeší v katastrofických filmech, víme asi všichni. Tak se podívejme, jak to probíhá v reálu.

     Starosta Čeljabinska informuje, že jsou poranění lidé a v mnoha městkých budovách (nemocnici, školách, dětských školkách, kulturních domech) jsou škody, rozbité sklo. Žádá majitele firem, aby dali pracovníkům volno a aby děti nechodily do školy. Rodiče prosí, aby si děti vzali pokud možno domů, pokud někteří nebudou moci, o jejich děti bude postaráno jinak. Pokud někteří obyvatelé města někoho postrádají, mají se obrátit na úřady
http://www.youtube.com/watch?v=X3fzRWfeSlM&list=UUFU30dGHNhZ-hkh0R10LhL

     Vedoucí Národního centra pro řízení krizových situací v Rusku Vladimír Stěpanov komentuje dopad meteoritu (výslovně říká "kosmické těleso") v oblasti Čeljabinsku. Říká, že do stavu zvýšené pohotovosti je uvedeno více než 20 000 záchranářů a tři letadla.
http://www.youtube.com/watch?v=oldGv5SOU4Y&list=UUFU30dGHNhZ-hkh0R10LhL 

     Zasedání komise v Čeljabinsku - záznam živého vysílání z jednání pracovní skupiny Rady vlády o situaci na Uralu (federální okruh), pod vedením vedoucího nouzových situací Vladimíra Puchkova.
http://www.youtube.com/watch?v=7ImspaezudA&list=UUFU30dGHNhZ-hkh0R10LhL 


Fotografie obyvatel Čeljabinsku:

     tlaková vlna porozbíjela především okna. Na obrázcích však vidíme i další škody. Osobně mě na jednom ze snímků překvapily rozbité podhledy stropu a jak jsem viděla na jiném obrázku, podhledy byly popadané i na chodbě, kde to vypadá, že ani nebylo okno. Jeden z úlomků rozdrobeného většího kusu meteoritu údajně dopadl na budovu místní továrny a velmi vážně ji poškodil. Lépe řečeno poněkud poboural. Nejsou však zprávy o žádných požárech.
1) školní třída - 7 fotografií
http://vk.com/typical_chelyabinsk?z=photo-32443541_297957239%2Fwall-32443541_62148
2) poničené město - 8 fotografií
http://vk.com/typical_chelyabinsk?z=photo-32443541_297960969%2Fwall-32443541_61678

     Dlužno dodat, že Čeljabinský meteorit svojí velikostí byl zřejmě druhý největší po Tunguzském meteoritu, který spadl rovněž na území Ruska, a to na Sibiř v oblasti řeky Tunguzky. Ten však byl pravděpodobně z jiného, méně soudržného materiálu, proto vybuchl ve větší výšce necelých 10 kilometrů nad povrchem Země. Z toho důvodu se také myslelo, že se původně jednalo o kometární jádro tvořené především ledem. Nicméně v poslední době se začalo uvažovat i o tom, že se jednalo o planetku.
     Ukazuje se totiž, že ve vyšších vrstvách atmosféry se těleso mohlo zahřívat intenzivněji, než se dříve předpokládalo, a tudíž by i dříve došlo k výbuchu. Meteorit od Čeljabinska by nám tedy mohl v mnohém pomoci lépe vysvětlit i tento jev z roku 1908. V tuto chvíli se má zato, že Čeljabinský meteorit před vstupem do plynného obalu Země měřil nějakých (pouhých) 10 či 15 metrů! Dopad fragmentů tohoto meteoritu až na povrch planety se dá vysvětlit tím, že je zčásti tvořen kovem.

     V tuto chvíli se ví o některých místech dopadu. Do hledání je zapojeno několik pátracích vozidel a velké množství lidí, kteří hledají úlomky meteoritu. Jedna část, jak již výše zmíněno, dopadla přímo do Čeljabinské továrny, není však zatím známo, jestli byla nalezena nebo se přímo při dopadu vypařila. Další část(i) dopadla(y) na hladinu jezera Čebarkul asi 70 kilometrů západně od Čeljabinska. Tato oblast je nyní uzavřená policií a její průzkum od 16. 2. 2013 přebírá Uralská federální univerzita, která bude hledat spadlé úlomky a v případě jejich nalezení provede i jejich rozbor. Otvor v ledu po dopadu úlomku do jezera má průměr 8 metrů.
http://www.youtube.com/watch?v=GqMu3hK3Uas&list=UUFU30dGHNhZ-hkh0R10LhL

     Na závěr přehlídky videí z ruské televize zařazuji souhrnnou reportáž, které je dobře rozumět a která shrnuje téměř veškeré dění kolem tohoto jevu ze samotného Čeljabinska http://www.youtube.com/watch?v=93XxmVWtCJQ&list=UUFU30dGHNhZ-hkh0R10LhL


PODVRHY, FÁMY a podivná tvrzení:
     jako vždy se promptně rozšířily podvrhy a fámy. Některé z neznalosti, některé však vyslovené manipulace. Nevím, kam zařadit některé informace z našeho tisku, které tedy zahrnuji pod "podivná tvrzení"

1) Našla jsem jedno katastrofické video. Tak takhle to tam opravdu není, ale je to krásná ukázka toho, jak se taková katastrofická videa vyrábějí. Možná někde narazíte na první část tohoto videa bez té druhé poloviny, kde se ukazuje, jak se taková ukázka vyrábí. Tak toto opravdu není realita:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IjctETw_PcE

2) Do podvrhů přesouvám i kráter, který jsem původně měla přebraný jako místo dopadu meteoritu. Připadal mi však povědomý, a tak jsem popátrala a našla jej se správným popiskem. Takže: nejedná se o kráter po dopadu, ale o přírodní úkaz v Turkmenistánu známý jako Darvaza, který vznikl v roce 1971 nikoliv po dopadu kosmického tělesa, ale propadnutím horniny skrz plynovou kapsu pod ním. Z kráteru pak unikal plyn do okolí. Plyn byl následně zapálen a prakticky v nezměněné formě hoří dodnes.
https://www.youtube.com/watch?v=Oq-d8_RbQuQ 

3) V původních zprávách byla informace, že Rusové těleso sestřelili raketou. Vzhledem k rychlosti meteoritu (viz výše) a rychlosti raket je to však prakticky nemožné. Armáda posléze také tuto zprávu označila za nepravdivou. Zřejmě někdo neznalý považoval přírodní proces explozivního rozpadu tělesa za uměle vyvolaný člověkem.

4) Souvislost meteroritu a planetky 2012 DA14: shodou okolností dnes (15. 2. 2013) dochází k největšímu přiblížení planetky 2012 DA14 k Zemi. A to natolik blízkému, že se dostává až dovnitř geostacionární dráhy. Více na konci tohoto příspěvku: http://neureiterova-astronomie.blogspot.cz/2013/02/vazeni-priznivci-pozorovani-oblohy-dnes.html  Nicméně spolu tato dvě tělesa s největší pravděpodobností nemají vůbec nic společného. Pohyb planetky jde ve vztahu k naší Zemi od jihu na sever, zatímco meteorit se pohyboval přesně opačně od severu na jih.

5) Objevila se údajná citace ruského astronoma, že s velkou pravděpodobností na Zemi v souvislosti s tímto meteoritem dopadnou další tělesa. Nikde jsem přímé vyjádření nenašla a myslím, že média nejspíš poněkud špatně interpretují informaci.
    Za meteoritem může letět nějaký jiný roj těles, to každopádně může. Nicméně nemusí.
Meziplanetární prostor je plný těles a tělísek a prachu. Některé mají podobné dráhy a pohybují se po nich poblíž sebe. Jiné jsou zcela osamělé. Pokud ten astronom vcelku kategoricky tvrdí, že je velká pravděpodobnost, měl by zdůvodnit, proč si to myslí. Protože možné to samozřejmě je, ale "velká pravděpobnost" není vycucání si ji z prstu. K tomu už musí mít nějaké pozorování - buď aktuální nebo z dřívějška a měl by o těch tělesech něco dopředu vědět. Tím pádem se dá očekávat, že by to měl vědět už minimálně pár dní dopředu a možná i pár měsíců. Čili otázka zní, proč to tvrdí až nyní, proč s tím nevyšel dříve - byl by nyní dost slavný.

    Spíše šlo o nějaké obecné vyjádření, které bylo mylně vztaženo k tomuto konkrétnímu meteroritu. 


     Na úplný závěr si dovolím ještě předvést ukázky, jak vypadají meteority, které v minulosti dopadly na Zemi a které by mohly mít složení podobné Čeljabinskému meteoritu. To znamená tělesa obsahující kov. Fotografie staženy se svolením autora z této stránky: http://www.sberatel.com/diskuse/topic.php?post=197810&topic=11885http://www.meteoritemarket.com/type.htmlCelkový záběr meteoritu a ...


                                                     ... a jeho detail
Celkový záběr druhého meteoritu a .... 

                                           ..... a jeho detailNOVINKA Z 18. 2. 2013:
     Fragmenty nalezeny! Dle jednoho z obrázků soudím, že oficiální název tělesa byl stanoven na "meterorit Čebarkul" podle jezera, kam dopadl (standardní pojemnování meteroritů dle místa dopadu).
http://ria.ru/photolents/20130218/923484817.html#photo=923492799

NOVINKA Z 9. 11.2013:
     ukázka z knihy Hvězdy vědeckého nebe: http://technet.idnes.cz/kniha-hvezdy-vedeckeho-nebe-dfr-/tec_vesmir.aspx?c=A131101_163639_tec_vesmir_vse

***

5 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Roman Pipek
Proboha, copak takhle vypadá průlet bolidu. To je naprostý nesmysl. Pokud by šlo o mimozemský objekt, musel by být strašně veliký. A že by pak unikl pozornosti silně pochybuju. Tohle vypadá spíš na nějaký (ne)povedený test stroje vyrobeného lidskýma rukama. Nesnižujme se na úroveň novinářských hlupáků.

Unknown řekl(a)...

Bolid měl podle posledních informací před vstupem do atmosféry okolo deseti tun. Během průniku k zemskému povrchu devětkrát explodoval. Největší z úlomků vážil více než kilogram a při dopadu vyhloubil více než šestimetrový kráter.

Anonymní řekl(a)...

Děkuji za příspěvky, pánové.
Eva N.

Anonymní řekl(a)...

Ahoj. Moc se zajímám o meteority a jakmile bude největší kousek v čeljabinské oblasti nalezen a vystaven v jejich muzeu, beru si dovolenou a jedu tam, abych ho viděl na vlastní oči. Tento dáreček astronomům (profesionálům i amatérům) si opravdu nechci nechat ujít! S pozdravem, Mirek

www.taawin.cz řekl(a)...

Milá paní Neureiterová. Není příliš obvyklé, ale líbí se mi to, že amatér astronom si vytvoří své stránky a komentuje dění svými názory a přesvědčeními. Ve Vašem článku
o meteoritu v Čeljabinsku je mnoho nepřesností. Zejména jde o velikost a hmotnost
meteoritu, kde Vámi udáv aná váha 7 tun a velkost z jiných zdrojů kolidují. Objekt měl v nejširším místě 17m, nejužším 3m, to znamená, že jeho hmotnost musela přesahovat 50t, šlo-li o běžný kamenný. Takové těleso se již ve výšce, kterou popisujete nestačí rozdrobit a proto nemohlo projít klasickým zahřátím a rozpadem, jak to vnucujete čtenářům. Existuje mnoho snímků a videí, kde je zcela zřetelné, že meteorit dostihl jiný objekt vyšší rychlostí, tj. nad 17km/sec a rozstřelil jej, je zřetelně vidět části meteoritu jak předstihují mateřské těleso. Píši Vám to proto, že pokud chcete čtenáře upoutat, musíte podávat informace kompletní i když Vám moc
nelezou pod nos, protože jste zarytý meteorčík. Zásah mimo přírodní úkazy zjevně nepřipouštíte. Stejná situace je i ve Vašich připojených komentářích o jiných sibiřských "meteoritech", zejména o tunguzském z roku 1908 i když je dnes již známo,
že následky, popis výbuchu a ostatní fyzikální jevy před a po výbuchu již nepřipouští meteoritickou podstatu. A i kdyby ano, není mi známo, že by nějaký meteorit mohl před svým dopadem několik měsíců oblétávat Zemi, kopírovat v letu její
povrch v nízké výšce a zejména ne kličkovat a řídit svůj let a určit si místo, kam chce dopadnout. Je to možné jedině, kdyby na něm seděl Jirka Grygar a ovládal jej
pedály vpravo vlevo tak, jak ze své pozice fyzikálně nesmiřitelného odborníka, uznávajícího jen vědecké důkazy prudce odbočil, změnil směr a se stal silně věřícím a nábožensky založeným člověkem. Mějte se pěkně v Novém roce a nevěřte že vše kolem nás a ve vesmíru je takové, jak Vás to naučili páni vědátoři. Je to úplně jiné. Ahoj. Jan Tauš