30. 5. 2010

Úkazy na obloze červen 2010

     Na červnové večerní obloze krátce po západu Slunce stále nad západním obzorem září třetí nejjasnější objekt oblohy - planeta Venuše. Pod obzor klesne kolem půl dvanácté.

     Po setmění se na obloze rozzáří jarní souhvězdí, z nichž nejvýraznější jsou Lev, Panna a Pastýř. V červnu se do nich promítají planety Mars a Saturn. Souhvězdí i planety se už z večera nacházejí nad jihozápadním obzorem a jsou pozorovatelné v první polovině noci. Načervenalý Mars se nyní pohybuje poblíž nejjasnější hvězdy Lva - modrého Regula, zatímco Saturna najdeme v souhvězdí Panny. Už v malém dalekohledu můžeme spatřit na kotoučcích těchto dvou těles některé detaily. Na Marsu tmavé podlouhlé skvrnky, kanály, o kterých se kdysi soudilo, že jsou to řeky s tekoucí vodou. Odtud také dostaly svůj název. U Saturnu můžeme pozorovat především jeho prstence, případně i některé z větších měsíců jako drobné „hvězdičky“ poblíž kotoučku planety.

Mapka pro 22. hodinu středoevropského letního času dne 15. 6. 2010 - jih


     Ve druhé polovině noci nad obzor vystupují souhvězdí letní oblohy. S přicházejícím létem budou vycházet stále dříve a dříve, až noční oblohu naplno obsadí během letních prázdnin, kdy budou pozorovatelná po celou noc - zvečera nad východem, nejvýše nad jihem o půlnoci a z rána nad západem. Z nejkrásnějších lze jmenovat souhvězdí Štíra, který patří na jižní část oblohy a proto v našich zeměpisných šířkách vystupuje jen velmi nízko nad jižní obzor. Nejjasnější hvězdou Štíra je Antares, jehož jméno bylo odvozeno od antiAres neboli soupeř Marsův. Odpovídá barvě hvězdy, která je také výrazně načervenalá, stejně jako barva planety Mars. Z nejtypičtějších letních souhvězdí se nad obzor nejdříve vyhoupnou Lyra s jasnou bílou hvězdou Vegou a Orel s Altairem. Po nich vychází Labuť s nejjasnější hvězdou Deneb (ocasem Labutě) a slabším Albireem (hlavou). Pozorovatel, který vydrží až do rána, může kromě uvedených nádherných letních souhvězdí spatřit i další jasnou planetu Jupitera, který vychází kolem půlnoci.

     Měsíc se nachází v poslední čtvrti 4. června, v novu 12. června, v první čtvrti  19. června a v úplňku 26. června 2010.

Kometa C/2009 R1 McNaught

     V červnu lze neočekávaně pozorovat další těleso Sluneční soustavy, kometu C/2009 R1 McNaught. Byla objevena, jak napovídá její označení, astronomem McNaughtem v roce 2009, konkrétně dne 9. září na australské observatoři Siding Spring. Byla tehdy velmi slabá a vzdálená, ale už v té době bylo jasné, že i přes velkou vzdálenost vykazuje poměrně velkou aktivitu, kterou s postupným přibližováním bude ještě zvyšovat a stane se tedy poměrně jasnou kometou na zemské obloze.

Foto: Michael Jaeger 19. 5. 2010
     Předpovědi jasností komet jsou však vždy velmi nejisté, protože nikdy nedokážeme přesně určit, jak se bude vyvíjet uvolňování hmoty kometárního jádra jeho postupným zahříváním při přibližování se Slunci. Těleso komety je složeno především z porézního ledu s příměsí prachu. Zahříváním dochází k výtryskům hmoty z povrchu a vytváří se koma (vlasy). Odtud pochází pojmenování těchto úkazů - komety (vlasatice). Plynný obal kolem jádra komety, tedy koma, se při přiblížení ke Slunci dostává do tlaku slunečního záření a částic a je vytlačován od jádra komety směrem od Slunce. Na obloze pak vidíme různě dlouhý ohon komety. Ale pozor: tento ohon vždy směřuje od Slunce, což znamená, že při přibližování komety ke Slunci svůj ohon táhne za sebou, při vzdalování od něj ji pak tento plynný útvar předbíhá.

     V současné době kometa C/2009 R1 McNaught směřuje ke Slunci a stále zvyšuje svoji jasnost. Nejdříve mine naši Zemi, a to cca 165 miliónů kilometrů daleko, což je jen o něco málo více, než je vzdálenost Země - Slunce. K největšímu přiblížení tohoto kometárního poutníka k naší planetě dojde 15. června 2010.

     Přísluním, neboli největším přiblížením ke Slunci, kometa projde 2. července 2010 ve vzdálenosti asi 60 000 kilometrů, což je necelý pětinásobek průměru Země. V té době by měla být natolik jasná, že ji bude možné snadno pozorovat i pouhýma očima bez použití dalekohledu, a to po celou noc těsně nad severním obzorem. Do 20. června by měla být vidět spíše na ranní obloze těsně před rozedněním, poté na večerním nebi.

Vyhledávací mapka C/2009 R1 McNaught - sever


     Předně je nutné říci, že při pozorování mlhavého obláčku, jakým komety bývají, je nutné si najít místo, kde nebude parazitní světlo. Žádné městské výbojky, žádné velké město na obzoru. Je potřeba si najít vyvýšené stanoviště s otevřeným a neosvětleným severním obzorem, řádně se rozkoukat, zbytečně nesvítit baterkou a postupně se na obloze zorientovat. Kometa C/2009 R1 McNaught má mírně hyperbolickou dráhu a to znamená, že se ke Slunci již pravděpodobně nevrátí a protože by měla být jednou z výjimečně jasných vlasatic, kterých je velmi málo, byla by jistě škoda si pozorování pokazit chováním či špatným výběrem místa.

     V době jejího největšího předpokládaného zjasnění 2. července 2010 se bude nacházet západně od dvou nejjasnějších hvězd souhvězdí Blíženců, Castora a Poluxe (viz mapka). Pozorovatelná by však měla být již o 14 dní dříve, ovšem její jasnost bude někde na hranici viditelnosti pouhým okem. Začátkem června projde souhvězdím Andromedy, v polovině června překříží Persea a 21. června mine Capellu, nejjasnější hvězdu Vozky. V té době s největší pravděpodobností bude docela dobře pouhýma očima vidět.
Po 10. červenci však už ze severní polokoule Země viditelná nebude.

Mapky pro tisk:

Mapka pro 15. 6. 2010 - jih


Mapka pro vyhledání komety C/2009 R1 McNaught - sever

3. 5. 2010

Úkazy na obloze květen 2010

Venuše
     Na stmívající se květnové obloze se nad západním obzorem stále skví Venuše jako nejnápadnější "bodový" zdroj. Při pozorném porovnání Venuše (ale i Marsu, Saturnu v tomto období) a hvězd si povšimneme, že tato tělesa se nápadně liší. Jednak jasností, protože planety sluneční soustavy - Venuše, Jupiter, Mars a Saturn - jsou zpravidla jasnější než hvězdy, druhak také jevem, kterému se odborně říká scintilace. Scintilace jsou světelné pulsy hvězd čili mihotání, které vzniká tak, že světelné paprsky obrovských, ale mimořádně vzdálených hvězd, procházejí atmosférou Země jako uzoučký svazek, který se vlivem turbulence vzduchu a průchodem různě hustými a teplými vrstavami atmosféry lámou a uhýbají z původního směru. Planety jsou sice mnohem menší než hvězdy, ale jejich vzdálenost je v porovnání se vzdálenými hvězdami zanedbatelná a jejich světlo přichází k Zemi v širším svazku, jehož průchod atmosférou je mnohem stabilnější. Opticky, pouhýma očima, tedy rozlišíme hvězdy od planet tak, že hvězdy blikají, zatímco planety svítí klidným světlem.

     Planeta Venuše je nejjasnějším planetárním objektem na naší obloze. Je to třetí nejjasnější objekt pozemské oblohy, hned po Slunci a Měsíci. Její světlo je tak výrazné, že v místě mimo rušivá světla civilizace za bezměsíčné noci můžeme spatřit, jak předměty ozářené Venuší vrhají stín. Venuši však můžeme spatřit jen krátce po západu Slunce nebo krátce před jeho východem. Je to dané její skutečnou polohou ve Sluneční soustavě. Venuše, stejně jako Merkur, jsou planety blíže Slunci než Země a proto se na pozemské obloze od Slunce nikdy příliš nevzdálí. Je tedy shola nemožné spatřit je na obloze například během půlnoci. Pro naši zeměpisnou polohu (tedy pro Brno, potažmo ČR) se dne 16. května v 10 hodin dopoledne Venuše a Měsíc na oblohu promítnou těsně vedle sebe, kdy tato zářivá planeta bude jen 0,4 stupně severněji než Měsíc. Nic to ovšem nevypovídá o jejich skutečné blízkosti v prostoru Sluneční soustavy, jedná se jen o postavení zdánlivé. Tento den pro severnější části Země nastane zákryt Venuše Měsícem, z našeho území však tento jev nemůžeme pozorovat.

     Díky své jasnosti je planeta Venuše dobře viditelná ještě na světlé obloze jen krátce po západu Slunce pod obzor. S nastávající tmou si povšimneme, že se v současné době promítá do souhvězdí Býka, kde spolu s otevřenými hvězdokupami Plejádami (kuřátky) a Hyádami tvoří hezký pozorovací komplex zajímavých výrazných objektů.

Mapa oblohy s planetami a kometou pro 21. hodinu SEČ jih dne 15. 5. 2010

Mars a Saturn
    Nejstabilnějšími planetárními objekty květnových nocí jsou stále Mars a Saturn. Mars se svým nápadně načervenalým světlem zkrášluje oblohu asi v polovině vzdálenosti mezi otevřenou hvězdokupou Jesličky v Raku k nejjasnější hvězdě Lva Regulu (1. pád Regulus se považuje za srdce lva, přesný překlad tohoto latinského názvu však znamená Malý král). Saturn se promítá poněkud západněji do souhvězdí Panny.

Jupiter
     K ránu se pak nad východním obzorem objeví planeta Jupiter, největší planeta Sluneční soustavy.

Planety v dalekohledu
     Všechny výše jmenované planety jsou sice výborně viditelné očima, ale při pohledu i malým hvězdářským dalekohledem (v některých případech i větším "civilním" triedrem) můžeme spatřit i různé zajímavé detaily. Planeta Venuše jeví fáze podobně jako náš Měsíc. Mars má po sobě tmavší "šmouhy" nazvané objevitelem Giovannim Schiaparellim "canali", protože tehdy se věřilo, že se jedná o řečiště vyplněné vodou. Na Saturnu nás upoutá výrazný prstenec objevený už Galileem Galilei. Jupiter má zase 4 tak výrazné měsíce, že jsou patrné v malém dalekohledu jako slabé body seřazené spolu se svojí mateřskou planetou do jedné roviny; navíc můžeme den ode dne sledovat i změnu postavení měsíců.

Kometa 81P/Wild 2
     Do souhvězdí Panny se v současném období promítá jedno zajímavé těleso Sluneční soustavy - periodická kometa 81P/Wild 2. Kometa je pojmenovaná po svém objeviteli Paulu Wildovi, což je nakonec u komet obvyklé. P. Wild ji nalezl na fotografiích z 6. a 8. ledna 1978, tedy před poměrně nedávnou dobou. Že se vysílají sondy k Měsíci či planetám, jsme si již dávno zvykli, ale není tak obvyklé, aby sonda navštivila planetku nebo kometu. Kometa 81P/ Wild 2 se touto výsadou pyšnit může. Sonda Stardust (česky Hvězdný prach) ji minula 2. ledna 2004 ve vzdálenosti pouhých 240 km. Kometa by měla být během května natolik jasná, že ji můžeme směle zařadit k objektům, které v menším astronomickém dalekohledu za dobrých pozorovacích podmínek (tedy v místě, kde není parazitní světlo) pravděpodobně spatříme jako mlhavý bílý obláček. Nicméně jasnost komet je dopředu vždy velmi těžké odhadnout a předpoklad se nezřídka zcela liší od pozorované skutečnosti. Je to dáno tím, že kometární jádra jsou na povrchu tvořena velmi nestabilním materiálem, porézním ledem smíseným s prachem, který může na zvyšující se teplotu při přiblížení ke Slunce reagovat poměrně bouřlivě - velkým uvolněním výronu hmoty a tím pádem nápadným rychlým zjasněním. Jindy pak k předpovězenému zjasnění komety dojde až v později nebo vůbec ne.

Měsíc
    Náš nejbližší souputník bude v poslední čtvrti 6. května v 5 hodin ráno, v novu 15. května ve 2 hodiny po půlnoci, v první čtvrti 21. května v 1 hodinu a úplňku 28. května ve 24 hodin.

Mapa oblohy s planetami pro 21. hodinu SEČ jih dne 15. 5. 2010 - pro uložení a tisk