14. 1. 2013

Úkazy ve dnech 14. - 20. 1. 2013 (3. týden)

Vážení příznivci pozorování oblohy,

     dnes Vám posílám opět informace o zajímavém dění na obloze v třetím týdnu roku 2013. Měsíc se blíží do fáze první čtvrti v noci z pátku na sobotu (z 18. 1. na 19. 1.), a proto je viditelný večer a v první polovině noci. První polovina noci je ideální pro pozorování planety Jupiter, ráno je nejlépe vidět planeta Saturn. Venuše se již ztrácí v záři vycházejícího Slunce.
Případní další zájemci o informace, co se děje na obloze, jsou vítáni, pouze pošlete jejich emailové adresy. Rovněž i za připomínky k obsahu či rozšíření budu vděčný.
Ve všech časových údajích budeme používat středoevropský čas (SEČ).

A jak to tedy bude v tomto týdnu na obloze vypadat?

     Měsíc se blíží do fáze první čtvrti, která nastane v sobotu 19. ledna v 00 h 45 m. Na večerní obloze je planeta Jupiter a na ranní potom planeta Saturn. V sobotu 19. ledna Slunce vstupuje do znamení Vodnáře. Po neděli 20. ledna nastane velice zajímavý úkaz, o kterém si blíže povíme v další části informací.

Měsíc:
     Měsíc je v sobotu 19. ledna 2013 v 00 h 45 m SEČ v první čtvrti. Měsíc na začátku týdne zapadá kolem deváté hodiny večerní, v druhé polovině týdne na obloze setrvá až do půlnoci. Tedy druhou polovinu noci Měsíc nebude rušit pozorování a je to období pro sledování slabých objektů. Naopak první polovina noci je vhodná k pozorování dorůstajícího Měsíce. Na rozhraní světla a tmy (terminátor) nám vynikne plasticita útvarů na jeho povrchu.

Viditelnost planet:
     večerní obloze vévodí planeta Jupiter (je vidět celou noc kromě jitra), na ranní obloze se Venuše ztrácí v záři Slunce nad jihovýchodním obzorem. V druhé polovině noci je vidět planeta Saturn, vychází již kolem druhé hodiny noční. Merkur je v lednu nepozorovatelný. Mars je prakticky velice obtížně pozorovatelný nízko nad západním obzorem (zapadá kolem šesté hodiny večerní a Slunce zapadá kolem čtvrt na pět odpoledne). Planeta Uran je na večerní obloze v souhvězdí Ryb a Neptun je na večerní obloze v souhvězdí Vodnáře.

Venuše
     (- 3,9 mag) je vidět už jen velmi nízko za svítání a ztrácí se v záři vycházejícího Slunce nad jihovýchodním obzorem, nachází se v souhvězdí Vah. Venuše vychází po půl sedmé ráno (pro Vyškov vychází v 06 h 42 m SEČ). Slunce vychází v 07 h 41 m SEČ. Tedy Venuše jen hodinu před východem Slunce a svítat začne po půl sedmé.

Mars
     (1,2 mag) je viditelný nízko nad jihozápadním obzorem, asi 5° nad obzorem, zapadá v tomto týdnu z večera cca hodinu a půl po západu Slunce (pro Vyškov zapadá v 18 h 08 m SEČ). Je tedy prakticky velice těžce pozorovatelný, neboť Slunce zapadá kolem půl páté odpoledne.

Jupiter
     (- 2,7 mag) je ideálně viditelný v první polovině noci v souhvězdí Býka, zapadá po čtvrté hodině ranní. Kulminuje (nejvýše nad obzorem) kolem půl deváté večer (pro Vyškov v 20 h 25 m SEČ) a zapadá po čtvrté hodině ranní (pro Vyškov ve 4 h 18 m SEČ). 22. ledna bude možno pozorovat zajímavý úkaz a to je konjunkce Jupiteru s Měsícem. Jupiter je tedy nejvhodnějším planetárním objektem pro pozorování. Jsou krásně vidět jeho oblačné pásy, Velká rudá skvrna i jeho čtyři Galileovské měsíce - Io, Europa, Kallisto a Ganymed. Přiložený obrázek ukazuje schematicky pohyb Galileovských měsíců v tomto týdnu.
Velká rudá skvrna přechází středem kotoučku planety:
14. 1. v 17 h 06 m SEČ;
15. 1. ve 3 h 01 m a ve 22 h 53 m;
16. 1. v 18 h 44 m;
18. 1. v 00 h 31 m a ve 20 h 23 m;
20. 1. ve 2 h 10 m a ve 22 h 01 m;
21. 1. v 17 h 53 m.
Galileovské měsíce nám přichystají zajímavou podívanou:
14. 1. nastane od 23 h 51 m přechod měsíce Europa;
15. 1. můžeme vidět v 1 h 47 m začátek přechodu stínu měsíce Europa;
16. 1. můžeme vidět od 17 h 58 m do 22 h 27 m zákryt měsíce Europa;
17. 1. můžeme vidět od 1 h 10 m začátek zákrytu měsíce Io;
17. 1. můžeme vidět ve 23 h 32 m začátek přechodu měsíce Ganymed;
18. 1. můžeme vidět v 18 h 19 m začátek zákrytu měsíce Io.

Saturn
     (0,6 mag) se nachází na ranní obloze v souhvězdí Vah. Je přibližně nad jižním obzorem, ale vystupuje jen asi 30° vysoko. Je krásně pozorovatelný jeho rozevřený prstenec. V tomto týdnu vychází kolem druhé hodiny ranní (pro Vyškov ve 1 h 42 m SEČ), vrcholí nad obzorem kolem sedmé hodiny ranní (pro Vyškov v 6 h 44 m SEČ).

Uran a Neptun jsou planety pozorovatelné už jenom večer.
Uran
    (5,9 mag) se nachází v souhvězdí Ryb. Uran zapadá v tomto týdnu už kolem půl jedenácté večer (pro Vyškov v 22 h 36 m SEČ). Uran by mohl být viděn na tmavé obloze jako slabá hvězdička i pouhým okem. Lépe se pro jeho vyhledání hodí triedr. Protože má planeta malý úhlový průměr (pouhých 3,6"), tak ani většími dalekohledy na něm neuvidíme nějaké podrobnosti. Planeta má typické zelenomodré zabarvení a je partné i jeho zploštění. Pokud máme dalekohled o průměru 30 cm a větší, tak můžeme spatřit i nejjasnější dva měsíce - Titánii (14,5 mag) a Oberon (14,7 mag).
Neptun
     (8,0 mag) se nachází v souhvězdí Vodnáře. V tomto týdnu zapadá již velmi brzo kolem půl osmé večer (pro Vyškov v 19 h 31 m SEČ). K jeho pozorování již potřebujeme minimálně triedr, kde bude vidět jako malá "hvězdička". I ve větším dalekohledu vypadá jako nepatrný do modra zbarvený kotouček, jehož úhlový průměr je pouze 2,4".

Slunce
     se stalo výrazně aktivnější, jsou na něm skupiny skvrn. Slunce vychází na začátku tohoto týdne až po půl osmé ráno (pro Vyškov v 7 h 41 m SEČ) a zapadá kolem půl páté odpoledne (pro Vyškov v 16 h 23 m SEČ). V druhé polovině týdne v 7 h 39 m SEČ a zapadá v 16 h 25 m SEČ. Stále v případě jasného počasí se jedná o nejdelší noci pro pozorování. Maximum činnosti Slunce se očekává už v tomto roce.

Průlety ISS
     nemůžeme pozorovat pravidelně noc co noc. Viditelné průlety se totiž opakují vždy zhruba po měsíci a trvají několik dní až týdnů. Nejdříve je ISS pozorovatelná několik dní ráno, následuje pár dní, kdy není pozorovatelná, pak ji lze vidět několik večerů po sobě a poté opět následuje několik dní, kdy ISS na obloze nespatříme. Tento systém se neustále opakuje. Přelety ISS v tomto týdnu nejsou vidět.

Zajímavý úkaz přiblížení Jupiteru a Měsíce 21. ledna a 22. ledna 2013.
     Na přiloženém obrázku můžeme vidět situaci na večerní obloze 21. ledna a 22. ledna při těsném přiblížení planety Jupiter a Měsíce na večerní obloze v souhvězdí Býka. Měsíc bude 21. ledna 1,3° jižně. V blízkosti tohoto úkazu se bude nacházet nejjasnější hvězda souhvězdí Býka Aldebaran, otevřená hvězdokupa Plejády, nedaleko pak i planetky Vesta a Ceres.


     Vážení přátelé a příznivci pozorování noční oblohy, přeji Vám jasnou oblohu a hezké zážitky při pozorování.
Váš Petr Hájek