21. 11. 2012

Meteorický roj Geminidy 14. 12. 2012

     Geminidy jsou meteorickým rojem, který má maximum své aktivity ve dnech 13. až 14. prosince. Pozorovat je můžeme většinou už od 7. prosince a jejich aktivita končí 17. prosince. Letošní maximální frekvence, která nastane v noci z 13. na 14. 12. bude čítat až 120 meteorů za hodinu. Podmínky pro pozorování budou letos velmi dobré, protože maximum nastane kolem 1. hodiny ranní 14. 12., radiant roje bude vysoko nad jihem a Měsíc nebude rušit. Radiant roje je místo na obloze, ze kterého jednotlivé meteory zdánlivě vyletují tak, jak ukazuje obrázek. Radiant tohoto roje se nachází v souhvězdí Blíženců - latinsky Gemini (na obrázku označen červenou hvězdičkou) a od něho pak dostal roj svůj název.

     Jev, který nazýváme meteor, nastává shořením drobné prachové částice v atmosféře Země. Rychlost meteorů se liší kus od kusu, co se týče konkrétně Geminid, pak rychlost jednotlivých částic bude kolem 36 km/s, což je bráno za pomalé meteory. Některé meteory se vyskytujích ve skupinách - tzv. rojích. Tyto mají společný původ zpravidla v dnes již známých kometách. O Geminidách se toto říci nedá. Jejich mateřským tělesem se jeví být planetka 3200 Phaethon; planetka, která se drolí. Je ovšem možné, že se v jejím případě nejedná o typickou planetku, ale o vyhaslé jádro komety. Nevíme přesně. Každopádně na kráse úkazu samotného to nic neubírá.

Geminidy z roku 2007, autor Erno Berko. Převzato ze Snímku dne ze stránek NASA.
     Pro lepší orientaci při pozorování Geminid přikládám mapky, kde je zakreslený jejich radiant. Jsou tam i souhvězdí a názvy nejjasnějších hvězd, podle nichž se lze na obloze zorientovat. Jména hvězd jsou vždy vlevo od hvězd samých a zanesena je i poloha druhé nejjasnější planety naší oblohy Jupitera. Jak vidno z fotografie výše, zírat přímo do radiantu roje není to nejlepší. Tam naopak téměř žádné meteory neuvidíme. Lepší je se dívat kousek bokem, doporučuji ve směru, kde je nejtemnější obloha bez rušivého světelného znečištění.

     Pokud se pozorování z 13. na 14. 12. z nějakého důvodu nevydaří, je možné se dívat ještě další den. I v noci z pátka na sobotu budou Geminidy pozorovatelné v poměrně hojném počtu. Potom bude jejich frekvence rapidně klesat.***