3. 3. 2012

"Festival planet"

(fotografická soutěž pro jaro 2012)

Zkuste zachytit planety nebo Měsíc, 
ať už v detailech, s hvězdnou oblohou nebo s krajinkou či vaším městem.

Mapka: Měsíc, Venuše, Jupiter 25. 3. 2012

     Jaro 2012 obohacuje noční oblohu o pěknou přehlídku planet. Už v době soumraku září nad jihozápadním obzorem mimořádně nápadná planeta Venuše. Kousek od ní směrem východním ji následuje Jupiter. Tyto oběžnice jsou nejjasnějšími planetami na pozemské obloze, takže je rozhodně na co se dívat. Jejich působivost pak ve dnech 25. - 27. 2. zvýšil srpek Měsíce, který s nimi vytvořil seskupení mimořádně atraktivní pro fotografování. Podobná přiblížení nastanou ve dnech kolem 26. 3. 2012  (kdy se budou tato tělesa nacházet v blízkosti krásné otevřené hvězdokupy Plejády) a kolem 25. 4. 2012.

     Další planetou na "šňůrce" ekliptiky (tedy pomyslném oblouku, po němž se tělesa Sluneční soustavy na hvězdném pozadí pohybují) jsou Merkur, Mars a Saturn. 

     Merkur coby nejbližší planeta ke Slunci se od něho přiliš nevzdaluje ani na obloze. V březnu je viditelný nad jihozápadem mezi Venuší a Sluncem. Přestože jeho jasnost je velká a je viditelný pouhýma očima, většina lidí si jej za celý svůj život nepovšimne. Je to dáno tím, že zapadá (nebo vychází) krátce po (resp. před) Sluncem, ztrácí se tak na pozadí ještě poměrně jasného nebe a bývá jen velmi nízko nad obzorem. Při troše snahy jej však lze najít a vyfotografovat.

     Naproti tomu planeta Mars bude po celé jaro velmi dobře pozorovatelná téměř po celou noc. Má nápadně načervenalou barvu a září klidným světlem na pozadí jarního souhvězdí Lva.

     Podobně je na tom s pozorovatelností také Saturn, planeta zkrášlená výraznými prstenci viditelnými už v poměrně malém astronomickém dalekohledu. Saturna najdeme v souhvězdí Panny, kde setrvá až do konce listopadu.

Kategorie fotografií:
1. děti do 15 let
2. dospělí od 16 let
3. profesionálové a zkušení fotografové oblohy
Kategorie kreseb:
4. kresby z reálného pozorování - bez věkového omezení
5. kresby na téma planet a Měsíce bez dalších omezení - děti do 8 let

Ispiraci lze načerpat nejen na těchto stránkách, ale také například u vynikajících pozorovatelů Petra Horálka či Dalibora Hanžla. Návod pro začínající astrofotografy například zde: http://www.astro.cz/clanek/5077 či zde http://www.rozhlas.cz/leonardo/vesmir/_zprava/astrofotografie-pro-kazdeho--1029151

Ceny:
žádné nejsou. V tomto "klání" jde o pobavení, vyzkoušení svého umu a výměnu zkušeností s tímto druhem fotografování.
K výměně zkušeností a diskuzi lze využít komentářů u příspěvku dole.

Fotografie a kresby zasílejte průběžně:
elektronicky na mailovou adresu pozemstanka(zav)gmail.com nebo poštou na adresu Hvězdárna Fr. Nušla, Dům dětí a mládeže, Růžová 10/II, 377 01 Jindřichův Hradec. Poštou je možné dodat maximálně velikost A4.

K fotografiím (kresbám) uveďte:
* jméno, adresu, VĚK
* popis použité techniky (dalekohled, objektiv, fotoaparát), dobu expozice, případnou clonu a jiná data k smínku,
* místo pozorování a jeho popis,
* pozorovací podmínky - počasí, oblačnost, vítr, teplotu, parazitní světlo apod.
Fotografii lze samozřejmě k publikování zaslat i zcela anonymně pouze s věkem pro zařazení do patřičné kategorie.

Uzávěrka: 31. 5. 2012
Fotografie budou postupně publikovány na webu maximálně do týdne po jejich obdržení.

Vyhodnocení:
společnými silami fotografie zhodnotíme a vybereme několik, které budou z nějakého důvodu zajímavé, nejlépe zpracované, s nápadem...

Setkání fotografů z Jindřichova Hradce a okolí:
soutěž vyvrcholí setkáním tvůrců, které proběhne v červnu na Hvězdárně profesora Františka Nušla v Jindřichově Hradci. Termín a program bude upřesněn dodatečně, bude se jednat nejspíše o některý pátek večer. Pozvání platí i pro účastníky soutěže z jiných částí ČR. Všichni zájemci o účast na setkání se musí předem domluvit na mailu jana.jirku(zav)hvezdarnajh.cz.

Mapka s polohou planet a Měsíce pro den 25. 3. 2012

Mapka s polohou planet a Měsíce pro den 25. 3. 2012 - pro tisk

Mapka západního obzoru kolem západu Slunce pro den 6. 3. 2012

 Mapka západního obzoru kolem západu Slunce pro den 6. 3. 2012- pro tisk

  Mapka s polohou planet a Měsíce pro den 23. 4. 2012
 
 Mapka s polohou planet a Měsíce pro den 23. 4. 2012 - pro tisk